Generelt

Arrangementsansvar og organisering

Skiklubben Grenaderen er eier og hovedansvarlig for arrangementet med ansvar for planlegging, administrasjon og økonomi. SK Grenaderen er en liten klubb og har derfor inngått avtaler med en rekke lag og foreninger som har hver sine ansvarsområder under selve avviklingen:

Oslo Lotteforening - Startnummer og kiosk

Skiforeningen - Løype

Idrettslaget Holeværingen - Start

Sollihøgda Ski og salongskytterlag - Matstasjon Sollihøgda

Jardar, Langrenn - Matstasjon Sandungen

Bærums Skiklub, Orientering - Mål

Gardermogruppen av Norske Radio Relæ Liga - Samband

Ringerike & Hole Røde Kors Hjelpekorps - Sanitet

 

Informasjon / opplysninger

Rennleder:Håvard Lillegård, 907 40 873, post@grenaderen.com

Adresse:Skiklubben Grenaderen, Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk

Hjemmeside:www.grenaderen.com

E-postadresse:post@grenaderen.com

Bankkonto:BAN: NO96 0530 3989 449

SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX, Postbanken, 0021 Oslo

Org.nummer:917 351 635

 

Arrangementsdato

 Arrangementsdato er lørdag 15. februar 2020.

Grenaderløpet ble første gang arrangert i 1969 og blir det 43. i 2020.

Halvgrenaderen ble for første gang arrangert i 2015 og arrangeres for 5. gang i 2020.

 

Klasseinndeling og alder

Klasseinndeling er lik for kvinner og menn og følger NSFs regler.

15 - 16 år, 17 - 18 år, 19 - 20 år, 21 - 25 år, 26 - 30 år, 31 - 35 år, 36 - 40 år, 41 - 45 år, 46 - 50 år,

51 - 55 år, 56 - 60 år, 61 - 65 år, 66 - 70 år, 71 - 75 år, 76 år og eldre. Åpen turklasse.

 

Påmeldingsfrister og startkontingent  

 Påmeldingen åpner 1. november

Født 1995-20051994 og eldre
Ordinær påmeldingsfrist 1 er senest fredag 27. desember 2019NOK 350,-
NOK 550,-
Ordinær påmeldingsfrist 2 er senest fredag 31. januar 2020:NOK 550,-
NOK 750,-
Etteranmelding til senest fredag 14. februar 2020:NOK 800,-
NOK 1000,-
Bussbillett en vei:NOK 150,-
NOK 150,-
Leie av emiTag-brikke for tidtaking:NOK 100,-
NOK 100,-

Deltakere som ikke har innløst NSFs årslisens eller deltar for klubb

som ikke er tilsluttet Norges Skiforbund, må betale engangslisens
NOK 60,-
NOK 150
 

Ansvar og forsikring 

Alle deltagere deltar på eget ansvar og er pålagt å følge gitte anvisninger og vise hensyn til andre deltakere og turgåere som ferdes i løypa.

Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.

Løpere som ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.

Alle som skal delta i skirenn i regi av Norges Skiforbund, må ha skilisens. Deltakere uten helårslisens, klubbtilhørighet eller som starter for klubb som ikke er medlem i Norges Skiforbund, må kjøpe engangslisens som forsikrer løperen under selve rennet.

De som trenger engangslisens må registrere dette ved påmelding. Engangslisensen koster kr 60,- for deltakere under 26 år og kr 150,- for deltakere fra 26 år og oppover. Skilisens er frivillig for løpere fra 71 til 80 år.

Du finner ytterligere informasjon her: http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/


Levert av IdrettenOnline