Grenaderløpet_Gull_uten_bindestrek WEB.jpg

Adelskaleneren menn

I perioden 1969 til 2023 har Grenaderløpet vært arrangert 43 ganger og her følger oversikt over deltakere med 20 gangers deltakelse og mer. 

43 ganger

Nils Petter Haugfos

42 ganger

Viggo Kampli

41 ganger

Peter Ulrichsen

38 ganger

Axel Johan Holt

37 ganger

Morten Emil Berg

Jan Martin Ståvi

36 ganger

Bjørn Kåre Gjerde

Tore Jyssum

35 ganger

Alfred Andersen

Bjørn Finstad

John Wiese

 Geir Grinde

34 ganger

Tom Lunne

33 ganger

Bjørn Normann Hansen

Arne Johannessen

Nils Olav Sjøberg

Georg Jakhelln

31 ganger

Kjell Winther

Jan Diesen

Nils Hagen

30 ganger

Bror Ivar Eggen

Knut Erichsen

Svein Gulbrandsen

Harald Gunderson

Einar Iversen

Christian Børs Lind

Erling Wiede

Erik Wilmar

 

29 ganger

Kjell Arnesen

Jon Arvid Fossum

27 ganger

Jan Gausemel 

Olaf Gunderson

Helge Jøssing

Arvid Larssen

Arild Kristian Strand

Svein Uhnger

Ole Kristian Wedum

26 ganger

Johannes Lars Bjørndal

Per Steffensen

Erik Stoltenberg-Hansson

Petter Walby

Alf Waaler

Kai Øiseth

Knut Erik Østengen

25 ganger

Ole Harbitz

Oddvar Helle

Harald Hjort

Helge Nybakken

Jan Tunås

Svein Are Løtveit

Henrik Munthe

24 ganger

Alfred Eiken

Halvor Harbitz

John Kjoss

23 ganger

Trond Eiken

Mikkel Kardel

Jens Myhra

Olle Storholt

Helge Torjuul-Sørensen

 

 22 ganger

Geir Bjørndal

Einar Bræin

Pål Cederblad

Mads Danielsen

Steinar Høsøien

Hans Isdahl

Ulf Thjømøe

Morten Torp

21 ganger

Finn Abildgaard

Alf Bjerkvoll

Frank Bratlie

Per L Brændvang

Thor Engh

Thomas Grant

Bjørn Magne Haug

Carl-Fredrik Kolderup

Tom Morten Kristiansen

Arvid Nygaard

Jon Erik Smestad

Terje Stensberg

Arne Svensøy

20 ganger

Arve Bentestuen

Hans-Jacob Berntsen

Bruno Delafosse

Espen Ekeland

Jon Haagenrud

 

 Svein Hauger

Atle O Haugland

Anders K Heyerdahl

Ole Holthe

Ole Horgen

Leif Koch

Harald Kolstad

Bernt Lie

Jørn Martinsen

Sverre Maudal

Per Nygaard-Østby

Martin Olsen

Thor A Pedersen

Knut A. Ranhoff

Erling O Rønning

Olav Rådstoga

Reidar Stræte

Jan Rømmen

Jan Wiborg Thune

Rolf Vestgård

Tor Wang

Tore Wigen

Øivind Wiik

Finn Otto Wilhelmsen

Mats Wøien

Jens Ivar Aasen

 

Adelskalender kvinner

I perioden 1978 til 2023 har Grenaderløpet vært arrangert 36 ganger med klasser for kvinner og her følger oversikt over deltakere med 10 gangers deltakelse og mer.

22 ganger

Turid Johnsrud Guttormsen

21 ganger

Astri Rogstad

 20 ganger

Birgit Korvald

17 ganger

Rønnaug Solberg

13 ganger

Merete Blakstad

Anny Bratlie

Liv Løkken

Hanne Toftdahl

 

12 ganger

Torill Christensen

Sigrun Oma

Toril Sandvik

 

 

11 ganger

Torveig Olsen

Ingeborg Roe

Kristin Sem Thagaard

Gunda Øiseth

 

10 ganger

Ranveig Arnø

Karin Bomann-Larsen

Eva Fixdal

Unni M. Folkedal

Elin Fossen

Anne Kvisgaard Gløersen

Vigdis Jynge

Tone Moberg

Tori Petersen

Anne Raftevold

Jannicke Schancke

Anne Lise Svendsen

Inger Friedl Sveum

Jorunn J Thorstensen