SK Grenaderen

 Det første Grenaderløpet ble arrangert i 1969 og det var militært personell som dro i gang det hele. For å forankre løpet i den frivillige idretten tok sentrale personer i organisasjonen initiativ til å etablere Skiklubben Grenaderen. Klubben ble stiftet 1. juni 1973

 Klubben har som hovedmål å arrangere og videreutvikle Grenaderløpet og består av et fåtall medlemmer.

 For å kunne gjennomføre et så krevende arrangement som Grenaderløpet, har klubben etablert fast samarbeid med hele 11 lag og foreninger. 


 Styret 2023 – 2024

 Leder: Håvard Lillegård M: 907 40 873 famlill(at)online(dot)no

Nestleder:Trond Risåsen M: 934 03 970 trisaas(at)online(dot)no

Medlem: Jeppe Hansson M: 928 09 008 jeppe(at)ahlqvist(dot)no

Medlem: Per Kristian Winge M: 997 04 954 perwinge(at)gmail(dot)com

Medlem: Knut Horst Borbe M: 402 28 986 knut.borbe(at)gmail(dot)com

Medlem: Geir Holm M: 915 37 375 geir.holm(at)gmail(dot)com

Varamedlem: Heidi Brander M: 916 63 547 hbrander(at)online(dot)no


 Diverse

 Adresse: Skiklubben Grenaderen, Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk

 Hjemmeside: www.grenaderen.com

 E-postadresse: post@grenaderen.com

 Bankkonto: BAN: NO96 0530 3989 449

 SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX, Postbanken, 0021 Oslo

 Org.nummer: 917 351 635

  

Loven
Du kan lese klubbens lov her Loven.pdf