Grenaderløpet_Gull_uten_bindestrek WEB.jpg

Før rennet

Påmelding og startlister

Påmeldingen er bindende.


Generelle Betingelser

For informasjon om EQ Timing sine betingelser, trykk her


Startbevis

Etter trekning av startlisten noen dager før løpet, får alle tilsendt startbeviset. Dette må tas med ved henting av startnummer og ved påstigning på buss.


Rennkontor og startnummer

Fredag 16. februar er rennkontor og utdeling av startnummer hos Milsluker’n Sport på Ullevål Stadion i tidsrommet kl. 14.00 – 18.00.

Før start lørdag 17. februar er rennkontoret i sekretariatshuset på skistadion i Varingskollen.

Etter målgang er sekretariatet på Jansløkka skole i Asker.


Transport

Arrangøren setter opp busstransport og ved påmelding kan følgende transportalternativer bestilles:

  • Fra Asker kirke til start:Avgang fra kl. 05.00 og senest 05.30
  • Fra Akershus festning til start:Avgang fra kl. 05.15 og senest 05.45
  • Fra Jansløkka skole til Akershus festning etter løpet:

Avgang ca. kl. 13.30, 14,30, 15.30, 16.15 og 17.30

Hver busstur koster kr 150,-

Startbeviset, som alle vil få noen dager før løpet, er også billett og må vises ved påstigning.


Vær- og føremeldinger

Føremelding:www.skiforeningen.no/forem/


Smøretips

Milsluker’n Sport har smøreservice ved startområdet og på matstasjonen på Kleivstua.


Startsted og arenaoversikt

Startsted er skistadion i Varingskollen i Nittedal.

Oversiktskart kommer senere


Starttider, startordning og tidtaking

Alle deltakere skal bære startnummer synlig, festet slik at det kan leses forfra.

Åpen turklasse starter kl. 07.00. Øvrige klasser har fellesstart kl. 07.30.

Deltakerne fordeles på tre startlinjer i forhold til egne ferdigheter og ambisjoner.

Linje 1: Deltakere som tidligere har gått på under 6.25 timer, eller har gode forutsetninger for å kunne gå under denne tiden.

Linje 2: Deltakere som tidligere har gått på tider mellom 6.25 og 8 timer.

Linje 3: Deltakere som tidligere har brukt over 8 timer.


Det benyttes elektronisk tidtaking ved bruk av emiTag-brikker.

Deltagere som leier brikke får denne utlevert ved henting av startnummer.

Ingen kan starte uten brikke og den festes rundt foten i ankelhøyde.


Ved inngangen til startplassen er det satt opp databokser hvor brikken skal aktiveres og testes. Er brikken aktivert vil den avgi blinkende lys. Kontakt sekretariatet om brikken ikke fungerer.

Et stykke etter start er det automatisk kontroll av alle som har startet. Det er også online mellomtider fra hver matstasjon. Resultatene legges fortløpende ut på EQ Timings hjemmeside.


Deltager er ansvarlig for at utlevert brikke blir levert tilbake til arrangør.

Etter målpassering blir leiebrikker med røde festebånd samlet inn av funksjonærer.

Løpere som bryter, er ansvarlig for å levere leiebrikke på nærmeste matstasjon eller i mål.

Brikke som mistes, må erstattes - NOK 700,- inkl. mva.


Pakninger

Pakninger blir kjørt fra stat til mål. På nederste del av startnummeret er det to bagasjelapper som rives av og festes til pakningen før den innleveres.


Avlysing og sykdom

Ved en eventuell avlysing av løpet før renndagen på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, forbeholder arrangøren seg retten til å holde tilbake 50 % av innbetalt beløp. Dette kunngjøres via vår hjemmeside: www.grenaderen.com . Ved avlysing på renndagen, ingen refusjon.

Bare ved sykdom og fremvising av gyldig legeerklæring inntil en uke før løpet refunderes innbetalt beløp minus kr 300,-. Ut over dette kan man ikke kreve noen form for refusjon.

Legeattest må sendes arrangøren pr. epost eller post og være sendt/ poststemplet senest onsdag før renndagen.

Powered by: Bloc