Grenaderløpet_Gull_uten_bindestrek WEB.jpg

 

Generelt 

Historisk bakgrunn 

Historisk bakgrunn: Klikk her.  

Arrangementsansvar og organisering 

Skiklubben Grenaderen er eier og hovedansvarlig for arrangementet med ansvar for planlegging, administrasjon og økonomi. SK Grenaderen er en liten klubb og har derfor inngått avtaler med en rekke lag og foreninger som har hver sine ansvarsområder under selve avviklingen:  

              
Oslo Lotteforening Startnummer

Skiforeningen
 

Løype

IIdrettslaget Holeværingen
 

Start

Ringerike Orienteringslag
 

Matstasjon Løvlia

Sollihøgda SSS
 

MatstasjonRingkollen

Norderhov UIL

Matstasjon Storflåtan
Bæruma Skiklub
Mål
Gardermogruppen av Norske Radio Relæ Liga
Samband
Ringerike & Hole Røde Kors Hjelpekorps
Sanitat

 Informasjon / opplysninger Rennleder:Håvard Lillegård, 907 40 873, post@grenaderen.com  

Adresse:Skiklubben Grenaderen, Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk

Hjemmeside:www.grenaderen.com  

E-postadresse:post@grenaderen.com 

Bankkonto:BAN: NO96 0530 3989 449  

SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX, Postbanken, 0021 Oslo

Org.nummer:917 351 635
 

Arrangementsdato 

Arrangementsdato er lørdag 25. februar 2023.  

Grenaderløpet ble første gang arrangert i 1969 og blir det 43. i 2023.  


Klasseinndeling og alder  

Klasseinndeling er lik for kvinner og menn og følger NSFs regler.

15 - 16 år, 17 - 18 år, 19 - 20 år, 21 - 25 år, 26 - 30 år, 31 - 35 år, 36 - 40 år, 41 - 45 år, 46 - 50 år,  

51 - 55 år, 56 - 60 år, 61 - 65 år, 66 - 70 år, 71 - 75 år, 76 år og eldre. Åpen turklasse.


Påmeldingsfrister og startkontingent  

 Påmeldingen åpner 10. desember. 


1998 -20081997 og eldre
Ordinær påmeldingsfrist 1 er senest søndag 8. januar 2023NOK 650,-
NOK 1050,-
Ordinær påmeldingsfrist 2 er senest søndag 12. februar 2023:NOK 850,-
NOK 1250,-
Etteranmelding til senest fredag 24. februar 2023:NOK 1050,-
NOK 1450,-
Leie av emiTag-brikke for tidtaking:NOK 100,-
NOK 100,

 Seedingsrenn 

Grenaderløpet er godkjent som seedingsrenn for Birken og Vasaloppet. Ved påmelding må Birk-ID og Vasa ID oppgis.  

 Grenaderen sender resultatlister til arrangørene umiddelbart etter rennet.   

Ansvar og forsikring 

Alle deltagere deltar på eget ansvar og er pålagt å følge gitte anvisninger og vise hensyn til andre deltakere og turgåere som ferdes i løypa.  

Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.

Alle som skal delta i skirenn i regi av Norges Skiforbund, må ha skilisens. Deltakere uten årslisens, klubbtilhørighet eller som starter for klubb som ikke er medlem i Norges Skiforbund, må kjøpe engangslisens som forsikrer løperen under selve rennet.

Engangslisensen koster kr 60,- for deltakere under 26 år og kr 150,- for deltakere fra 26 år og oppover. Skilisens er frivillig for løpere fra 71 år og eldre.  

Engangslisens kjøpes av utøveren selv via VIPPS nr. 770064.

Arrangøren kan kreve fremvisning av kvittering for betalt engangslisens av de som ikke har årslisens.

Du finner ytterligere informasjon her: http://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/