Grenaderløpet_Gull_uten_bindestrek WEB.jpg

 

Generelt 

 


 

 

Historisk bakgrunn 

 

Historisk bakgrunn: Klikk her. 

 


 

 

Arrangementsansvar og organisering 

 

Skiklubben Grenaderen er eier og hovedansvarlig for arrangementet med ansvar for planlegging, administrasjon og økonomi. SK Grenaderen er en liten klubb og har derfor inngått avtaler med en rekke lag og foreninger som har hver sine ansvarsområder under selve avviklingen:

 
                
Oslo Lotteforening Startnummer og kiosk

Skiforeningen
 

Løype

Nittedal Idrettsslag Langrenn
 

Start

Sørkedalen Idrettsforening, Langrenn
 

Matstasjon Kikut

Norderhov Ungdoms og idrettslag
 

Matstasjon Katnosa

Ringerike Orienteringslag

Matstasjon Løvlia

Idrettslaget Holeværingen

Matstasjon Kleivstua

Jardar, Langrenn

Matstasjon Ringkollen

Bærums Skiklub, Orientering

Mål

Gardermogruppen av Norske Radio Relæ Liga

Samband
Ringerike & Hole Røde Kors Hjelpekorps Sanitet
 Informasjon / opplysninger Rennleder:Håvard Lillegård, 907 40 873, post@grenaderen.com  

Adresse:Skiklubben Grenaderen, Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk

 

Hjemmeside:www.grenaderen.com 

 

E-postadresse:post@grenaderen.com 

 

Bankkonto:BAN: NO96 0530 3989 449

 

SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX, Postbanken, 0021 Oslo

 

Org.nummer:917 351 635

 
 

Arrangementsdato 

 

Arrangementsdato er lørdag 25. februar 2023.

 

Grenaderløpet ble første gang arrangert i 1969 og blir det 43. i 2023.

 


 

 

Klasseinndeling og alder 

 

Klasseinndeling er lik for kvinner og menn og følger NSFs regler.

 

15 - 16 år, 17 - 18 år, 19 - 20 år, 21 - 25 år, 26 - 30 år, 31 - 35 år, 36 - 40 år, 41 - 45 år, 46 - 50 år,

 

51 - 55 år, 56 - 60 år, 61 - 65 år, 66 - 70 år, 71 - 75 år, 76 år og eldre. Åpen turklasse.

 


 

 

Påmeldingsfrister og startkontingent  

 

Påmeldingen åpner 1. desember.

 

1998 -20081997 og eldre
Ordinær påmeldingsfrist 1 er senest søndag 8. januar 2023NOK 600,-
NOK 1000,-
Ordinær påmeldingsfrist 2 er senest søndag 12. februar 2023:NOK 800,-
NOK 1200,-
Etteranmelding til senest fredag 24. februar 2023:NOK 1000,-
NOK 1400,-
Bussbillett en vei:NOK 200,-
NOK 200,-
Leie av emiTag-brikke for tidtaking:NOK 100,-
NOK 100,-

Deltakere som ikke har innløst NSFs årslisens eller deltar for klubb 

som ikke er tilsluttet Norges Skiforbund, må betale engangslisens
NOK 60,-
NOK 150
 

Seedingsrenn 

Grenaderløpet er godkjent som seedingsrenn for Birken og Vasaloppet. Ved påmelding må Birk-ID og Vasa ID oppgis.  

Vasa ID har alle som har deltatt i Vasaloppsarrangement fra år 2000 og senere. Vasa ID finner man på vasaloppet.se under ”anmälan/mina sidor".

 

 Grenaderen sender resultatlister til arrangørene umiddelbart etter rennet.

   

Ansvar og forsikring 

 

Alle deltagere deltar på eget ansvar og er pålagt å følge gitte anvisninger og vise hensyn til andre deltakere og turgåere som ferdes i løypa.

 

Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.

 

Løpere som ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.

 

Alle som skal delta i skirenn i regi av Norges Skiforbund, må ha skilisens. Deltakere uten helårslisens, klubbtilhørighet eller som starter for klubb som ikke er medlem i Norges Skiforbund, må kjøpe engangslisens som forsikrer løperen under selve rennet.

 

De som trenger engangslisens må registrere dette ved påmelding. Engangslisensen koster kr 60,- for deltakere under 26 år og kr 150,- for deltakere fra 26 år og oppover. Skilisens er frivillig for løpere fra 71 år og eldre.

 

Du finner ytterligere informasjon her: http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skilisens/