Løypebeskrivelse

Grenaderløpet har startsted på langrennstadion i Varingskollen i Hakadal.

Etter start er det en liten motbakke, så to skarpe svinger og over i en bratt liten utforkjøring, videre i småkupert lysløype og over i en motbakke på 1 km til man krysser bilveien. Deretter lettkupert terreng til en motbakke på 1 km, et flatt parti og en ny motbakke opp til Loppetjern, ca. 5 km. Deretter går det i vekslende terreng i Skiforeningens rødmerkede løyper og på Løvenskiolds skogsbilveier fram til Kikutstua og første matstasjon. Vel 18 km er da unnagjort.

Etter Vestre Fyllingen er det noen bratte og tunge moter.

Før Langlia er det et par friske utforkjøringer der det må vises stor forsiktighet. HOLD AVSTAND!

Fra Langlia går løypa i vekslende terreng til utløpet av Storflåtan og andre matstasjon. Vel 33 km er nå tilbakelagt.

Herfra går løypa i stigende terreng opp til 36 km hvor den går over i lett terreng (vei) i vel 3 km.

Videre opp til Stubdalsflaka og ned på Ringsmyrene før Løvlia og tredje matstasjon. Ca 42 km er tilbakelagt, nesten halvveis! Her bør du spise og fylle på drikkeflaska.

Så bærer det inn i kupert terreng til Fjellseter og løypas mest krevende og svingete utforkjøring.

Etter vel 3 km kommer en tung og lang mote opp til og forbi Bønnerudtjern.

Derfra bærer det stort sett utfor til fjerde matstasjon på Holeværingens skistadion. Ca 55 km er tilbakelagt.

Så kommer vekslende terreng med et par bratte kneiker før Sørsetra. Derfra til Sollihøgda og femte matstasjon er terrenget småkupert. Du har nå gått 65 km.

Fra Sollihøgda følger vi rødmerket skiløype i stigende terreng opp til Burås. P.g.a. en grunneier som ikke tillater maskinpreparering blir løypa fra Raumyr kråkket med ski i 1.8 km fram til Burås. Herfra er det lett løype rundt Svartvann og opp til Mikkelsbonn. Herfra er løypa langt om slik at en kjører ned en frisk utforkjøring mot Rudsmyr og går deretter 1 km i jevn stigning mot Damvann.

Derfra er det vekslende terreng med en tung mote og en frisk utforkjøring før sjette matstasjon ved Sandungen. Ca 81 km er unnagjort. Knapt 9 km gjenstår.

Lett løype ned til Semsmåsan og småkupert terreng ned til Mobråten før den siste friske bakken forbi Tveter gård. Videre over Semsvannet og kryssing av Semsveien før jordene mo MÅL.

Løypekart ligger som pdf som du kan åpne her

Løypeprofil

Distansen: 90 km.

Stilart: Klassisk

Antall høydemeter: 1778 meter

Høydeforskjell: 462 meter

Antall matstasjoner: 6


LØYPEPROFILEN FOR GRENADERLØPT