Grenaderløpet_Gull_uten_bindestrek WEB.jpg

 

Generelt 

Historisk bakgrunn 

Historisk bakgrunn: Klikk her.  

Arrangementsansvar og organisering 

Skiklubben Grenaderen er eier og hovedansvarlig for arrangementet med ansvar for planlegging, administrasjon og økonomi. SK Grenaderen er en liten klubb og har derfor inngått avtaler med en rekke lag og foreninger som har hver sine ansvarsområder under selve avviklingen:  

              
Oslo Lotteforening
Startnummer
Skiforeningen
Løypa
Sørkedalen IF
Matstasjon Kikit
Norderhov UIL
Matstasjon Storflåtan
Ringerike O-lag
Matsatsjon Løvlia
Holeværingen IL
Matsatsjon Kleivstua
Sollihøgda SSS
Matstasjon Sollihøgda
Jardar IL
Matstasjon Sandungen
Bæruma Skiklub
Mål
Gardermogruppen av Norske Radio Relæ Liga
Samband
Ringerike & Hole RKH og Nittedal RKH
Sanitat

 Informasjon / opplysninger Rennleder:Trond Risåsen, 934 03 970, trisaas@online.no  

Adresse:Skiklubben Grenaderen, Mosengbakken 16,353 Røyse

Hjemmeside:www.grenaderen.com  

E-postadresse:post@grenaderen.com 

Bankkonto:BAN: NO96 0530 3989 449  

SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX, Postbanken, 0021 Oslo

Org.nummer: 917 351 635
 

Arrangementsdato 

Arrangementsdato er lørdag 15. februar 2025.  Søknadsdato!

Grenaderløpet ble første gang arrangert i 1969 og blir det 45. i 2025.  


Klasseinndeling og alder  

Klasseinndeling er lik for kvinner og menn og følger NSFs regler.

15 - 16 år, 17 - 18 år, 19 - 20 år, 21 - 25 år, 26 - 30 år, 31 - 35 år, 36 - 40 år, 41 - 45 år, 46 - 50 år,  

51 - 55 år, 56 - 60 år, 61 - 65 år, 66 - 70 år, 71 - 75 år, 76 år og eldre. Åpen turklasse.


Påmeldingsfrister og startkontingent  

 Påmeldingen åpner 1. desember. 

Fødselsår
2000-2010 (>25 år)
1999 og eldre (26 år >)
Ordinær påmeldingsfrist er senest søndag 2. februar 2025NOK 650,-
NOK 1000,-
Etteranmelding til senest fredag 14. februar 2025:NOK 850,-
NOK 1450,-
Leie av emiTag-brikke for tidtaking:NOK 100,-
NOK 100,-
Busstransport :
NOK 150,-
NOK 150,-

 Busstransport

Arrangøren setter opp busstransport og ved påmelding kan følgende transportalternativer bestilles:

  • Fra Asker kirke til start: Avgang fra kl. 05.00 og senest 05.30
  • Fra Sognsvann stasjon til start: Avgang fra kl. 05.15 og senest 05.45
  • Fra Jansløkka skole til Sognsvann stasjon etter løpet. Tider oppgis i mål på Jansløkka skole. 

Seedingsrenn 

Grenaderløpet er godkjent som seedingsrenn for Birken og Vasaloppet. Ved påmelding må Birk-ID og Vasa ID oppgis.  

 Grenaderen sender resultatlister til arrangørene umiddelbart etter rennet.   

Ansvar og forsikring 

Alle deltagere deltar på eget ansvar og er pålagt å følge gitte anvisninger og vise hensyn til andre deltakere og turgåere som ferdes i løypa.  

Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.

Alle som skal delta i skirenn i regi av Norges Skiforbund, må ha skilisens. Deltakere uten årslisens, klubbtilhørighet eller som starter for klubb som ikke er medlem i Norges Skiforbund, må kjøpe engangslisens som forsikrer løperen under selve rennet.

Engangslisensen koster kr 63,- for deltakere under 26 år og kr 205,- for deltakere fra 26 år og oppover. Skilisens er frivillig for løpere fra 71 år og eldre.  

Engangslisens kjøpes av utøveren selv via VIPPS nr. 770064.

Arrangøren kan kreve fremvisning av kvittering for betalt engangslisens av de som ikke har årslisens.

Du finner ytterligere informasjon her: http://www.skiforbundet.no/fagportal/skilisens/