Halvgrenaderen_farge web.jpg 

Før Rennet

Påmelding og startlister

Påmeldingen er bindende.

Generelle betingelser ligger under påmelding: Klikk her

 

Startbevis

Etter trekning av startlisten noen dager før løpet, får alle tilsendt startbeviset via epost og SMS. Dette må tas med ved henting av startnummer.


Rennkontor og startnummer

Fredag før renndagen er rennkontor og utdeling av startnummer hos Milsluker’n Sport på Ullevål Stadion i tidsrommet kl. 14.00 – 18.00.

Før start på renndagen er rennkontoret i sekretariatshuset på Kleiva skistadion på Kleivstua.

Etter målgang er sekretariatet på Jansløkka skole i Asker. Henvendelse ved premieutdelingen i gymnastikksalen. 


Transport

Arrangøren setter opp busstransport og ved påmelding kan følgende transportalternativer bestilles:

- Fra Asker kirke til start. Avgang fra kl. 08.00, er på Kleivstua 09.00.

- Fra Jansløkka skole til Akershus festning etter løpet. 
- Tider oppgis ved utsendelse av startbeviset. 


Hver busstur koster kr 150,-, og bussbilletter(er) kommer sammen med startnummeret. Billetten må vises ved påstigning på bussen. 

 

Vær- og føremeldinger

Føremelding: www.skiforeningen.no/forem/


Smøretips

Milsluker’n Sport har smøreservice på skistadion.


Startsted og arenaoversikt

Startsted er Kleiva skistadion på Kleivstua. Det er 500 m. å gå fra parkering til skistadion og start.

 

Starttider, startordning og tidtaking

Alle deltakere skal bære startnummer synlig, festet slik at det kan leses forfra.

Fellesstart for alle klasser kl. 10.00.

Det benyttes elektronisk tidtaking ved bruk av emiTag-brikker.

Deltagere som leier brikke får denne utlevert ved henting av startnummer.

Ingen kan starte uten brikke og den festes rundt foten i ankelhøyde.

Ved inngangen til startplassen er det satt opp databokser hvor brikken skal aktiveres og testes. Er brikken aktivert vil den avgi blinkende lys. Kontakt sekretariatet om brikken ikke fungerer.

Et stykke etter start er det automatisk kontroll av alle som har startet. Det er også online mellomtider fra hver matstasjon. Resultatene legges fortløpende ut på EQ Timings hjemmeside.

Deltager er ansvarlig for at utlevert brikke blir levert tilbake til arrangør.

Etter målpassering blir leiebrikker med røde festebånd samlet inn av funksjonærer.

Løpere som bryter, er ansvarlig for å levere leiebrikke på nærmeste matstasjon eller i mål.

Brikke som mistes, må erstattes - NOK 750,- inkl. mva.


Pakninger

Pakningen skal innleveres på parkeringsplassen senest rett før man går til start. Pakninger blir kjørt til mål. På nederste del av startnummeret er det to bagasjelapper som rives av og festes til pakningen før den innleveres.


Avlysing og sykdom

Ved en eventuell avlysing av løpet før renndagen på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, forbeholder arrangøren seg retten til å holde tilbake 50 % av innbetalt beløp. Dette kunngjøres via vår hjemmeside. Ved avlysing på renndagen, ingen refusjon.

Kun ved sykdom og fremvising av gyldig legeerklæring innen fredag, en uke før løpet, refunderes fakturert og innbetalt beløp minus kr 200,-. Engangslisens refunderes ikke. Ut over dette kan man ikke kreve noen form for refusjon.
Levert av IdrettenOnline