Påmelding - Betaling

 • Påmelding er bindene.
 • Betaling til Grenaderen skal skje uoppfordret i.h.t bestilling (påmelding).

  • Dersom du ikke har internett-tilgang, kan du melde deg på pr. telefon 907 40 873.
  • Manglende betaling opphever IKKE den forpliktende påmeldingen omfatter.
  • Tidspunkt for påmelding er den dagen påmeldingen blir sendt / registrert i vårt påmeldingssystem.
  • Når vi har registrert at innbetaling er i samsvar med dato-/prisgrense, vil deltakeren betalingsstatus bli endres på startliste - grønn status.
  • Dersom innbetaling registreres senere enn angitt dato-/prisgrense, vil et pristillegg måtte innbetales.
  • Dersom rennet blir fulltegnet forbeholder arrangøren seg retten til å returnere innbetalt påmeldingsavgift til dem som ikke får plass.
  • Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn og plasseringer legges ut på internett.
  • Endring av påmelding kan gjøres inntil en uke før løpet mot å betale kr 250,- Siste uke før løpet ingen endring.
  • Rennledelsen forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige eller falske opplysninger.
  • Påmeldingstjenesten via nettet stenger torsdag 12. februar. Etteranmelding fradag 13. er på rennkontoret i tidsrommet kl. 14.00-18.00.


  Sykdom - Avlysning

  • Bare ved sykdom og fremvising av gyldig legeerklæring inntil en uke før løpet refunderes innbetalt beløp minus kr 250,-.
  • Ut over dette kan man ikke kreve noen form for refusjon.
  • Legeattest må sendes arrangøren pr epost eller post og være poststemplet senest onsdag 11. februar.
  • Ved en eventuell avlysing av løpet før renndagen på grunn av forhold som ligger utenfor arrangørens herredømme, force majeur og lignende, forbeholder arrangøren seg retten til å holde tilbake 50 % av innbetalt beløp. Kunngjøres via vår hjemmeside: www.grenaderen.com Ved avlysing på renndagen ingen refusjon.


  Forsikring - Ansvar

  • Alle deltagere deltar på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for allmenn ferdsel i løypene og på veier, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
  • Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å delta under annen persons navn.
  • Løpere som ikke har helårslisens må kjøpe engangslisens. Dette gjøres samtidig med påmelding.


  Annet

  • Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og leid tidtakerchip.
  • Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer/tidtakerchip.
  • Startnummer og chip festes etter nærmere anvisningen i renninformasjonen.
  • Deltager er under alle omstendigheter ansvarlig for at utlevert chip blir levert tilbake til arrangør.
   Manglende chip vil bli fakturert med NOK 600 inkl. mva.
  • Forsøpling av naturen er strengt forbudt og kan medføre diskvalifikasjon.
  • Brudd på én eller flere av ovenstående regler kan medføre diskvalifikasjon.
Levert av IdrettenOnline